Στόχοι
Στόχοι

Η στρατηγική της επιχείρησης έχει καθοριστεί με βάση την αποτελεσματική προσέγγιση και τελική επίτευξη του κύριου στόχου της, ο οποίος επικεντρώνεται στην συνεχή ανάπτυξη της επιχείρησης. Μέσω της υιοθέτησης πολιτικών διαφοροποίησης του προϊόντος και των παρεχόμενων υπηρεσιών , η NEWSPRESS HOLD , επιδιώκει την απόκτηση ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος διαθέτοντας όλες τις απαραίτητες προϋποθέσεις για μία ηγετική θέση στον κλάδο. Η αύξηση του μεριδίου της αγοράς , αποτελεί βασικό κίνητρο της επιχείρησης για την εξέλιξη της και την προσαρμογή της στο συνεχώς μεταβαλλόμενο περιβάλλον καθώς η στρατηγική γραμμή που ακολουθεί ευθυγραμμίζεται με αυτό το όραμα. Η NEWSPRESS HOLD ακολουθεί μία στρατηγική πολιτική προσανατολισμένη στον ανθρώπινο παράγοντα ,επενδύοντας στο ανθρώπινο δυναμικό της ,"εκμεταλλεύοντας" τις ικανότητες, τις γνώσεις και τις εμπειρίες. Επιπλέον, η εταιρεία στοχεύει στην πλήρη ικανοποιήση των αναγκών του πελάτη μέσω της παροχής εμπλουτισμένων και ποιοτικών υπηρεσιών.

H διαδικασία της ανατροφοδότησης (feedback) είναι ένα από τα σημαντικότερα εργαλεία της επιχείρησης προκειμένου να καταστήσει δυνατή την αμφίδρομη επικοινωνία της με τους πελάτες. Σε ένα κλάδο που χαρακτηρίζεται έντονα από μεγάλο ανταγωνισμό, η NEWSPRESS HOLD, έχει θέσει την ευελιξία ως απαραίτητο χαρακτηριστικό των πολιτικών και των διαδικασιών, στοχεύοντας στην άμεση κατανόηση των αλλαγών του εξωτερικού περιβάλλοντος και την αυτόματη προσαρμογή της σε αυτό.

prev
 • ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΗΣ - logo
 • ΩΡΑ ΤΩΝ ΣΠΟΡ - logo
 • ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ - logo
 • Ελεύθερη Ώρα - logo
 • Χτύπος - logo
 • ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ - logo
 • Φωνή της Πάρου - logo
 • ΣΥΝ-ΕΙΔΗΣΗ - logo
 • Πρωινή - logo
 • Η Ελλάδα άυριο - logo
 • Ευβοϊκός Τύπος - logo
 • Εστία - logo
 • ΕΜΠΡΟΣ - logo
 • Εβδόμη της Ανατολικής Αττικής - logo
 • TRIBUNA - logo
 • Δρόμος της αριστεράς - logo
 • ΆλφαΕΝΑ - logo
next

Deprecated: iconv_set_encoding(): Use of iconv.internal_encoding is deprecated in /home/newspresshold/public_html/library/Zend/Locale/Format.php on line 770

Deprecated: iconv_set_encoding(): Use of iconv.internal_encoding is deprecated in /home/newspresshold/public_html/library/Zend/Locale/Format.php on line 1036